Hills of Rock ще се проведе през 2021 година!
Очаквайте допълнителна информация съвсем скоро.

Дата на публикуване: 14 май 2020